Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2019ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2019


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

                                                          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1
ΜΑΘΗΜΑ 20.
Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το λιακωτό που ήταν πολύ κοντά του και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρεμόντουσαν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που έτρεχε πέρα δώθε πρόσεξε τα πόδια του· 
ΜΑΘΗΜΑ  38.
Τελικά η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία (της) να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα. Πέθανε δηλαδή η Καικιλία, την οποία ο Μέτελλος, όσο ζούσε, την αγάπησε πολύ· αργότερα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα (οδήγησε την κοπέλα σε γάμο).
ΜΑΘΗΜΑ  45.
Ο Καίσαρας πληροφορείται από τους αιχμαλώτους τι συμβαίνει στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα (ή και πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση). Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει μια επιστολή στον Κικέρωνα. Φροντίζει και προνοεί να μην μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς, αν αρπάξουν την επιστολή.

Β1 α.

 Nomen                                                       nomina
  Caedis                                                      caedium
    Vela                                                            vela
 Foribus                                                         fores
Puellae                                                       puellis       
  Sede                                                         sedum
    Hoc                                                           hae
    Res                                                              re
 Cuidam                                                   quiddam
 Nostra                                                       nostra

Β.
Proximum                                                propius
Longa                                                        longiore
Libenter                                                 libentissime
Multum                                                plus- plurimum

Β2
Α.     Recesserat                                       recessu
        Prorepsit                                        prorepunt
        Animadvertit                               animadvertens
         Rogavit                                             roget
        Dixit                                                       dic
        Gerantur                                      gerenda sunt
         Sit                                                       sunto
        Persuadet                                     persuaserunt
       Deferat                                       defer-deferendo

B. Mortua est :
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                                                moriatur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ                                          moreretur
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ                                            moritura sit
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ                                      mortua sit
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ                                  mortua esset


Γ1. α.
 ab insidiatoribus: είναι εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου επι εμψύχο  στη μετοχή exclusus
 cui: είναι δοτική προσωπική κτητική στο est
 standi:απρόθετη  γενική γερουνδίου, ως γενική αντικειμενική στο mora

 β.                ut epistula  ad Ciceronem a Gallō deferatur
                    ne hostes  nostra consilia  cognoscant

 γ.                     De /ex / ab solario

Γ2. α.
ut sibi paulisper loco cederet.:               δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση.
 quam Metellus, multum amāvit:       δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική στο Caecilia.
dum vixit:                                                δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση.

β. quam apud Ciceronem gerantur:   
 Δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση, μερικής αγνοίας, ουσιαστική, ως αντικείμενο στο cognoscit. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση από γνωστικό ρήμα δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (gerantur) γιατί το ρήμα της κύριας είναι αρκτικός χρόνος (cognoscit) και εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν.

γ. Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti

δ. quod (quia, quoniam) exterritus erat: αντικειμενική αιτιολογία
    cum exterritus esset: αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας

ΘΕΜΑΤΑ Α.Ο.Θ. 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2019ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2019