Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΙΟΥ 2016
                                                                ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
                                               <ΠΑΛΛΑΔΙΟ – Α. ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ >
                                                            ΚΥΠΡΟΣ –ΑΘΗΝΑ- ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ

                                                              ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α1) Κατά το συγγραφέα , διακεκριμένα πρόσωπα την εξύμνησαν, ενώ έως και σήμερα γνωστοποιείται  πρακτικά η αξία της. Άλλωστε φιλία, κατά τον Αριστοτέλη ορίζεται ως “εύνοια”, δηλαδή ως αγάπη, ενδιαφέρον και αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ προσώπων. Δε νοείται λοιπόν φιλία προς κάτι άυλο.
 Ο Αριστοτέλης  διαχωρίζει τις φιλικές σχέσεις σε τρεις κατηγορίες.  Πρώτη εκδοχή καταγράφει ως λόγο σύναψης φιλίας το χρήσιμο. Στη δεύτερη εκδοχή  την ηδονή.  Στην τρίτη περίπτωση εξαίρει την απόλυτη - αυθεντική φιλία ως ανιδιοτελή σύνδεση δύο ατόμων με  κοινό τους  κώδικα, το ηθικό στίγμα, ως αναγκαία και επαρκή προαπαιτούμενα διασφάλισης της δυνατής  φιλίας.
 Τέλος, μόνο ο γνήσιος φίλος αναδεικνύεται σε ιδανικό σύντροφο, όταν  συμπαρίσταται στους κλυδωνισμούς της ζωής ως βοηθός  και καλοκάγαθος  κριτής.
Β1)  α.   ΛΑΘΟΣ 
        Β.   ΣΩΣΤΟ
        γ.    ΣΩΣΤΟ
        δ.    ΣΩΣΤΟ
        ε.    ΛΑΘΟΣ
Β2)  α) Οι δύο τρόποι αναπτύξεως της τρίτης παραγράφου, είναι συνδυασμός ,
  με διαίρεση ( «διά το χρήσιμον», «δι’ ηδονήν», «διά το αγαθόν» ) και με αιτιολόγηση (διαρθρωτική λέξη <<επειδή>>)
        Β)  Άλλωστε:  ( 1η παράγραφος ) , εκφράζει           Πρόσθεση
              Δηλαδή:   ( 2η παράγραφος ) , εκφράζει             Επεξήγηση
              Όταν:       (2η παράγραφος ) , εκφράζει              Χρόνο και υπόθεση
              Λοιπόν:     (4η παράγραφος ) , εκφράζει             Συμπέρασμα

Β3)  α)Εγκωμίασαν :         Επιβράβευσαν
            Ευχαρίστηση:         Απόλαυση
             Συναναστροφής:     Επικοινωνία
             Ακατάλυτη:               Ακατάβλητη  
             Φθείρεται:               Καταστρέφεται

        Β)                                                             ΤΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ
             Οικεία:                                    Εχθρικά
            Επιδέξιος :                              Άχρηστος
           Ωφέλεια:                                   Ζημία
           Αξία:                                          Απαξία
           Αυστηρό :                                  Χαλαρό

Β4)    α) << διά το χρήσιμον>>   : Φράση –ρήση- ορολογία φιλοσοφική  του φιλοσόφου         Αριστοτέλη
               <<αγαπά>>                     : Η μεταφορική χρήση της Γλώσσας
              ( υλικό ή ηθικό )             :  Δηλώνεται η επεξήγηση

           Β)Η λειτουργία του β ’ενικού ρηματικού προσώπου στη δεύτερη παράγραφο δηλώνει  το συμβουλευτικό ύφος

             Η λειτουργία του α ‘ πληθυντικού ρηματικού προσώπου στη δεύτερη παράγραφο δηλώνει  τη συμμετοχή , συμφωνίαΓ1) Α)      Προσφώνηση: Αξιότιμοι καθηγητές, Αγαπητοί συμμαθητές,
  Από πλευράς διατύπωσης το θέμα έχει μια αντίφαση. Δεν μπορεί αφενός να ζητούνται τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φιλίας ( αντικειμενικά),κι αφετέρου << όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε>>. Επίσης, δεν μπορεί να έχουμε άποψη για τη γνήσια φιλία κι απ την άλλη να δημιουργήσουμε επιχειρήματα για τη δημιουργία φιλίας μέσω της κοινωνικής δικτύωσης .Μέσα στα στοιχεία της γνήσιας φιλίας υπάρχουν:
-Η αμοιβαιότητα< Ο φίλος τον φίλον,εν πονοις και κινδύνοις ου λειπει >
-Σταθερότητα < Φιλοις ευτυχουσι και ατυχουσι,ο αυτος ισθι>
-Γνησιότητα< Τον δοκούντα  τε και τον οντα χρηστον φιλον ,ερευνητεον >
-Συμπόνια< Εις κοινον αλγειν τοις φιλοισι χρη φιλους >
-Συμμετοχή < Τοις φίλοις συγχρω.>
-Υπεροχή από άλλα αποκτήματα < Παντων κτηματων φιλος κρατεος και σαφής >
-Αξιοπιστία < Ιππου μεν αρετην εν πολεμω κρινομεν,φιλου δε πιστιν εν ατυχια.>
Δεν θα πρέπει να παραλειφθούν τα κριτήρια της σωστής επιλογής :
- Η βιασύνη < Φίλους μη ταχυ  κτω. Ους δ αν κτισει μη ταχεία αποδοκίμαζε >
-Ο χρόνος και η συμπεριφορά σε προηγούμενους φίλους < Μηδενα φιλον ποιου πριν εξετασεις πως κεχριται τοις προτερον φιλοις>
-  << Νόσοι της φιλίας >> :
1) Η κολακεία
2) ο καιροσκοπισμός
3) Η εκμετάλλευση
4) Ο μη έλεγχος της συμπεριφοράς

Β) Τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν σε επικοινωνία και μάλιστα ψευδή, εικονική, γιατί κρύβεται και το πρόσωπο και η πρόθεση ενώ δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό.

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας και παραδίδω τη θέση στον επόμενο ομιλητή.
                                                                                                            Επιμέλεια:   Α. Βαρνακιώτης  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου